واحد مهد کودک


مهد کودک موسسه ندای ماندگار با هدف نگه داری،مراقبت وآموزش کودکانی که مادرانشان در موسسه شاغل هستند چندین سال است که مشغول به فعالیت است.

کودکان این مهد،روزانه به همراه مادران و مربیان خود در حیاط موسسه ورزش میکنند وبعد از خوردن صبحانه در کنار دوستانشان،با همراهی ونظارت مربیان مهد، به فعالیت هایی که متناسب با سن آنهاست، می پردازند.

فعالیت های مهد کودک شامل: آموزشهای کودک محور و بازیگون شمارش اعداد،آموزش رنگها،آموزش انواع صداها وصدای حیوانات،آموزش اوریگامی،نقاشی وکاردستی های مختلف میشود که همه این فعالیت ها همراه بازی با کودکان انجام میشود.

در ساعت بعدازظهر بعضی از کودکان به تماشای تلوزیون مشغول میشوند وبچه های کم سن تر استراحت میکنند وبعد ازآن میان وعده ای دریافت میکنند.

در مهد کودک ندای ماندگار، هر هفته چندین کتاب داستان توسط مربیان برای کودکان بلند خوانی می شود ومربیان بعد از بلند خوانی،فعالیتی مرتبط با داستان کتاب،برای کودکان در نظر میگیرند.

کودکان در این نشست های بلند خوانی خاطرات خود را که مرتبط با داستان کتاب است یادآوری و بازگو می کنند که همین امر علاوه بر ایجاد حس لذت در کودکان، تاثیر به سزایی در سخن گفتن کودکان وتقویت اعتماد به نفس آنها دارد.

کودکان مهد ندای ماندگار در حین بلند خوانی، فعالیت و بازی هایی که با همراهی مربیان خود انجام میدهند، احترام گذاشتن به یکدیگر،مشارکت درکارها،مسئولیت پذیری ودیگر مهارت ها را می آموزند.