درباره ما


موسسه توانمندسازی ندای ماندگار دروازه غار

"مرکز توانمند سازی ندای ماندگار " ادامه فعالیتی است که تحت نام آوای ماندگار دروازه غار به عنوان یک سازمان مردم نهاد مستقل غیر دولتی و غیر انتفاعی به منظور توانمند سازی مادران و دختران محله دروازه غار تهران (شهید هرندی) از سال 1386 شروع به فعالیت کرده بود . آموزش کار به دختران و زنان با این اهداف که به توانایی فردی خود تکیه کنند و در تامین و رفع نیازهای خود و خانواده مشارکت بیشتری داشته باشند و در کنار این توان یابی ها، مهارت های اجتماعی لازم را برای رویارویی با مشکلات در خانه و اجتماع نیز کسب کنند. از جمله مهمترین اهداف این اقدام، توانمند سازی از طریق کار و تحصیل و کسب مهارتهای لازم است که ساکنین همین محله بتوانند در آینده چرخه فعالیت های مرکز را بچرخانند. این هدف مهم با تقویت اعتماد به نفس و آموزش فنون مدیریت و آموزش مهارتهای لازم به آنان محقق می شود. این موسسه،در سال 2014 موفق به دریافت جایزه بهترین برنامه اسکان انسانی -زیستگاه -سازمان ملل متحد شد.

این موسسه،در سال ۲۰۱۴ موفق به دریافت جایزه بهترین برنامه اسکان انسانی -زیستگاه - سازمان ملل متحد شد.


تاریخچه فعالیت

ندای ماندگار دروازه غار به منظور توانمند سازی زنان و دختران محله هرندی تهران تاسیس شد، این مجموعه ، ادامه فعالیتی است که از سال 1379 در کمیته کودکان کارو خیابان وابسته به انجمن حمایت از حقوق کودکان در پارک خواجوی کرمانی آغاز شده بود . زنده یاد " صفا پوینده" و همراهان وی که تا سال 1384 در حوزه توانمند سازی کودکان در وضعیت دشوار با تاکید بر کودکان کار و خیابان در این کمیته فعالیت داشته اند، پس از آن ، به این نتیجه رسیده بودند که برای کاستن از حجم استثمار کودکان و آشتی دادن آنان به درس و تحصیل ، باید به سراغ خانواده رفت. پدر در این خانواده ها یا درگیر اشتغال کاذب است و یا درگیر اعتیاد و انواع آسیب ها، به همین دلیل بود که گروه هدف اصلی " بانوان " انتخاب شدند. از سال 1384 آوای ماندگار دروازه غار، با همین نیت شکل گرفت . اعتقاد بر این بود با خارج شدن زنان از کنج خانه های محقر، رها شدن از اضطراب روزانه ای که فقر و نداری به آنان تحمیل کرده بود می توان به شکوفایی و خودباوری و پویایی آنان امید داشت که در آن صورت با آرائه آموزش های لازم به مادر و چتر حمایتی استوار وی ، حق کودکی ، حق تحصیل و حق بازی و شادی را که از حقوق اولیه کودکان است برای بچه های این خانواده ها به رسمیت شناخته خواهد شد . زنان و دختران محله خیلی زود جذب موسسه شدند ، کار یاد گرفتند ، سواد یاد گرفتند و در کنار آن انواع آموزش های مرتبط با رشد اجتماعی از آموزش مهارت های زندگی تا پیشگیری از کودک آزاری را آموختند . برای این که مادر با خیال راحت فراگیری آموزش ها را دنبال کند ، مهد کودک هم دایر شد . مادر، کودک نوپای خود را تحویل مهد می داد و خود، به آموزش و تولید می پرداخت . تا سه سال قبل علاوه بر سواد آموزی مادران و مهد کودک ، این موسسه 4 پایه تحصیلی را برای کودکان خارج از تحصیل دایر کرده بود و بعد ها با پیگیری مددکاری ،بخشی از این بچه ها در مدارس دولتی ثبت نام شدند و یا به انجمن های تخصصی حامی تحصیل کودکان معرفی شدند . از دو سال قبل آشنایی با مفاهیم پیش دبستانی با کمک موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان هم درماندگار شکل گرفت . از مرداد سال 99 بنا به دلایل ثبتی و اداری ، " آوا" به " ندا " تبدیل شد و هم اکنون موسسه " ندای ماندگار دروازه غار" با همان اهداف انسانی . عدالت محور آوای ماندگار به فعالیت ادامه می دهد .


بیانیه ی چشم انداز

حمایت از بانوان و کودکان در وضعیت دشوار، توانمندی حرفه ای و اجتماعی بانوان و آموزش کودکان بدون توجه به قومیت، ملیت، جنسیت و مذهب به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی

بیانیه ی ماموریت

حمایت از بانوان و کودکان در وضعیت دشوار، توانمندی حرفه ای و اجتماعی بانوان و آموزش کودکان بدون توجه به قومیت، ملیت، جنسیت و مذهب به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی