درباره ما

ما کیستیم؟

موسسه ندای ماندگار دروازه غار (آوای ماندگار سابق) نهادی مردمی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که به عنوان یک کارآفرین اجتماعی برای بانوان و دختران در وضعیت دشوار، از طریق توانمندسازی با آموزش هنرهای دستی و کمک به تولید و فروش دست‌آفریده‌هایشان از یک سو، به استقلال مالی آن‌ها و از سوی دیگر از طریق اراِیه آموزش‌های مرتبط با رشد اجتماعی برای بانوان و دختران و آموزش‌های پایه‌ی تحصیلی و فوق برنامه برای کودکان، به آگاهی و در نهایت رشد و بهبود زندگی فردی و خانوادگی‌شان کمک می‌کند.

photo 2022 07 12 22 29 02

ما در این مجموعه یک برنامه توسعه محلی را در قالب کارآفرینی اجتماعی دنبال می‌کنیم. ما اعتقاد داریم برای دستیابی به توسعه پایدار باید جامعه افراد در شرایط دشوار را درگیر برنامه‌های توسعه کرد. در همین راستا، این موسسه فعالیت خود را از سال 1386 در محله دروازه غار تهران آغاز کرد و در سال 2014 موفق به دریافت جایزه بهترین برنامه اسکان انسانی – زیستگاه – سازمان ملل متحد شد. در حال حاضر در بخش خیاطی 50 خانم به صورت مستقیم در مجموعه فعالیت می‌کنند. 54 کودک در بخش پیش‌دبستانی تحت آموزش مجموعه هستند و 96 خانواده تحت پوشش مددکاری مجموعه هستند و در مجموع 220 خانواده از خدمات اینجا بهره‌مند می‌شوند.